Política de privacitat

El compromís del Celler Mas Polit amb el seus clients és, sens dubte, un valor fonamental, per tant, ens comprometem a respectar de forma escrupolosa la privacitat.

 

Celler Mas Polit SL , com a responsable del present lloc web, constata la que el conjunt des dades recollides seran tractades de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de los drets digitals, al Reglament Europeu (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades conegut Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

 

Tractament de dades

 

Es constaten dues classes de dades recollides al lloc web: dades facilitades pels usuaris i dades recopilades automàticament

 

Les dades facilitades es recolliran, únicament a través dels formularis corresponents, que contenen els camps imprescindibles per donar el servei requerit a l’usuari.

 

En el cas de les dades automàtiques, es constaten els següents elements: direcció IP d’accés, tipologia de dispositiu, navegador emprat i registre i historial de navegació obtingut mitjançat cookies.

Les dades personals només s’empraran per les següents finalitats:

 

  • Desenvolupar les gestions comunicatives, administratives i comercials necessàries amb els usuaris al lloc web.
  • Realitzar les prestacions de serveis o productes contractats pels usuaris al lloc web.
  • Respondre a les peticions o consultes d’informació que requereixin els usuaris.
  • Emprar les dades per contactar via electrònica, telefònica o postal per gestions administratives, comercials o de canvis a la política de privacitat.

 

En compliment de la legislació vigent, Mas Polit no farà cap cessió o comunicació de dades personals a cap agent extern, tampoc es tractaran les dades personals per cap altra finalitat de les descrites anteriorment, excepte per obligació legal o requeriment judicial.

 

Celler Mas Polit no realitza accions “spam” ni cap practica assimilable. Se entén “spam” l’enviament de correus no sol·licitats, normalment publicitaris, en grans quantitats i de forma repetida sense previ consentiment de l’usuari. Celler Mas Pòlit es posarà en contacte amb els usuaris, tan sols en els supòsits descrits anteriorment.

 

En compliment de la legislació vigent relativa a la Protecció de Dades, l’usuari podrà exercitat els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i baixa, comunicant per escrit a Celler Mas Pòlit o a través del la direcció de correu electrònic info@cellermaspolit  amb l’assumpte “RGPD”.

 

Per més informació sobre els drets dels usuaris en relació amb el tractament de dades de caràcter personal, es pot dirigir a l’Agencia Española de Protección de Datos o consultar els principis o obligacions descrits al Reglamento general de protección de datos (RGPD).