Història


Està documentat que l’any 1293 el territori denominat La Mata, que avui s’anomena MAS PÒLIT, era propietat senyorial del monjo Hospitaler del Monestir de Sant Pere de Rodes, que féu contracte d'emfiteusi a Bernat Carrera, home propi del Sr. Abat de dit Monestir. I el document dona fe de que ja es cultivava la vinya.

Fou l'any 1572 quan Antoni Heras, fill del Mas d'en Heras de Garriguella, comprà el Mas. A partir d'aquesta data el Mas Pòlit ha estat propietat de la família Heras i dels seus descendents.

El 1632, el mas passa a ser propietat d'un nét de Antoni Heras, anomenat Hipòlit Heras. Fou a partir d'aquest moment que el mas prengué el seu nom: Mas Pòlit.

Seguint la tradició dels nostres avantpassats ens esforcem per tirar endavant una tradició arrelada a l’Empordà i a Vilamaniscle. No podem reconstruir el passat, però el passat ens pot inspirar. Intentem construir nous universos que engloben els precedents i els col·loquen al seu costat. Vetllarem perquè mai els nous móns aniquilin els antics, movent-nos en el preciós equilibri de cohabitació entre tradicions ancestrals i les noves tecnologies.

El relat de la història del Mas Pòlit lligada al cultiu de la vinya i a la elaboració del vi es pot llegir en el llibre “Història de la vinya i el vi a l'Empordà” de Josep Lluís Iglesias Xifra.